Pyrschjakt

Pyrschjakt, eller smygjakt som det också kallas för är den jakt som är i sin allra renaste form. Pyschjakten går ut på att genom skog och mark smyga dig på viltet utan att själv bli röjd.Smygjakten är en mycket svår jaktform för den ovane jägaren, men samtidigt den ultimata jaktupplevelsen när du väl bemästrar den och komma nära naturen.

VILKET VAPEN KAN JAG ANVÄNDA?

Vid smygjakt eller vakjakt får du använda i stort sett vilket vapen du vill så länge du har licens för vapnet. Vanligast är att kulvapen av olika kalibrar används, och det går bra att använda hagelbössa också. Vid pyrschjakt tas skott ofta på långa eller medellånga avstånd, vilket i praktiken innebär att hagel sällan används vid denna typ av jaktform, så länge det inte sker med slug. Används slug så får detta dock endast ske i enkelpipiga hagelbössor.

VILKA REGLER GÄLLER?

Vid smygjakt eller pyrschjakt gäller samma regler som för all annan jakt som bedrivs. Då Pyrschjakt inte bedrivs med varken lock eller drivande hundar så behöver inte regler för dessa hjälpmedel tas i beaktning. För jakt på kronhjort gäller dock regeln att de enda godkända jaktformerna för den sista timmen, från solens nedgång, är just smygjakt eller vakjakt.

HUR GÅR PYRSCHJAKTEN TILL?

Pyrschjakten går till så att man smyger på sitt byte för att då lyckas fälla djuret innan djuret upptäcker dig. Pyrschjakten är en mycket spännande jakt, samtidigt som den lämpar sig väl för en bra och selektiv viltvård då exempelvis predatorer, avskjutningsbockar, dåliga anlag, skadat eller sjukt vilt kan skjutas.

PYRSCHJAKTEN

För att lyckas med smygjakten krävs att jägaren har full kolla på sig själv och den omgivning man ska smyga i. Det är t.ex. mycket viktigt att röra sig framåt väldigt tyst och i alla lägen smyga i motvind för att inte ge viltet vittring och därmed skrämma bytet. Lika viktigt är att inte göra snabba och hastiga rörelser och att du har ett gediget kamouflage som säkerställer att du inte röjer dig genom att visa exempelvis ansikte eller händer eller andra kontrasttydliga delar på kroppen.

NÄR BÖRJAR PYRSCHJAKTEN?

Pyrschjakten är en jaktform som får bedrivas under längst tid på jaktåret och även längst tid på dygnet, mycket då denna jaktform ger en minsta möjliga stresspåverkan på viltet. För kronhjort och rådjur får jakt endast bedrivas i form av smygjakt från 16 augusti–30 september och därefter i samtliga jaktformer (Obs! Jakttider kan ändras så upp till varje jägare att kontrollera om vad som gäller).