Jaktformer

Olika typer av jakt och jaktformer

I Sverige finns det flera olika sätt att bedriva sin jakt. Här nedan kan du se lite kort sammanfattning om de olika jakttyperna. Men mer detaljerad information finner du i menyn eller om du klickar på rubriken för varje jaktform, så passa på att gå in och bli mer påläst och ta in kunskapen.

Pürschjakt även kallat smygjakt
En jaktform enligft många är den absolut roligaste och renaste jaktformen. Den bedrivs efter de flesta jaktbara arterna och som  kräver goda kunskaper om jaktmarkens utformning och de olika djurarters vanor och deras rörelsemönster. Jakten bedrivs genom att smyga fram till lämpligt skottläge vid djurets daglega, känd betesplats eller liknande. Jakten bedrivs som oftast med kulvapen men kan även när lagen tillåter även bedrivas med hagelvapen.

Vakjakt även kallad vaktjakt
Bedrivs i princip som pürschjakt/smygjakt men skillnaden är att jägaren sitter still och tyst utomhus eller i en vakkoja och inväntar djuret.

Klappjakt (drevjakt)
En spännande jaktform där ett större eller mindre antal människor (drevkarlar) till fots driver viltet mot en passkedja av jägare. Denna jaktform kräver otroligt hög skyttedisciplin och där man som jaktledare är väldigt tydlig med vad som gäller eftersom det oftast är många människor som rör sig i såten nära skyttegränsen.

Jakt med drivande hund
Bedrivs med hundar som driver bytet i lugnt tempo mot passkyttar som placerat sig vid kända viltväxlar. Kan med fördel även bedrivas som enmansjakt och då försöker hundföraren genom att lyssna på hundens turer komma i pass för drevdjuret.

Jakt med stående hund
Bedrivs i huvudsak vid fågeljakt där hunden spårar upp fågeln och markerar tyst var fågeln trycker genom att stå och visa riktningen med nosen. Hundföraren/skytten avancerar fram och triggar hunden att mota upp fågeln för skott. Jaktformen används ibland även vid harjakt.