Tillvaratagning, Styckning och Slakt

Tillvaratagning, Styckning och Slakt

Det viktigaste jobbet att göra efter en lyckad jaktdag är att ha ordentliga redskap för tillvaratagning utav djuret du fällt. 

Viktigt är att förutom hålla god hygien så behövs ordentliga knivar och vakuumförpacka köttet efter styckning vid infrysning för längre hållbarhet. 

Hos oss hittar du de verktyg som behövs som vakuummaskin, styckningsknivar och andra tillbehör.