Drevjakt

DREVJAKT

Drevjakt är för många jägare vad jakt handlar om då den erbjuder såväl spänning, adrenalin och högt tempo. Drevjakten är en av de vanligaste förekommande jakterna i Sverige och innebär att drevkarlar eller hundförare driver viltet framför sig i såten mot passkyttar som sitter utplacerade i skogen, eller längst med skogskanten. Ofta sitter man som passkytt i jakttorn för att få en bra översikt, men även för att få ett så bra kulfång som möjligt.

Drevjakten hålls i regel av jaktledaren som placerar ut passkyttarna under genomgången inför varje såt. Då drevjakten innebär att det är mycket rörelse i skogen, både av djur och drevkarlar, så är säkerheten mycket viktig och det är många aspekter att ta hänsyn till, så som förbjudna skjutriktningar, eventuella rikoschetter och kulfång. Dessutom skall detta, samt bedömning om viltet är skjutbart eller ej, hinnas med i ofta snabba skottsituationer på kort håll.

VILKA VAPEN ÄR TILLÅTNA VID DREVJAKT?

Drevjakt kan ske med de flesta typer av vapen, såväl kulvapen som hagelbössor och med de flesta typerna av ammunition. Val av vapen styrs av vilka djur som skall jagas och vanligast är att kulvapen används på svenska jakter, med undantag för drevjakt på rådjur, räv och grävling då hagelvapen även används.

Kanske viktigare än själva vapnet är dock vilken typ av kikarsikte som används. Då det ofta är snabba situationer på korta avstånd så föredras ofta lågförstorande sikten, eller rödpunktssikten utan förstoring över huvud taget.

VILKA REGLER GÄLLER?

Vid drevjakt gäller samma lagstiftning som för övriga jaktformer. Värt att tänka på är att det alltid måste finnas eftersökshund tillgänglig inom två timmar från att ett djur blir påskjutet. Detta brukar dock inte vara något problem då drevhundarna ofta även kan agera eftersökshund. I övrigt gäller sunt förnuft och att i möjligaste mån inte stressa viltet mer än nödvändigt och att använda .

HUR GÅR DREVJAKTEN TILL?

Drevjakt är en jaktform som innebär att man driver djuren i skogen framför en drevkedja bestående av drevkarlar och/eller drevhundar. På motsatt sida av såten placeras skyttarna ut på pass och det krävs således flera drevkarlar och många skyttar för att en drevjakt skall bli riktigt lyckad.

Då drevjakten i princip driver de flesta viltarterna framför drevet så får skyttarna ofta se mycket vilt i pass. Det krävs ofta ett tränat öga för att urskilja lovligt vilt och en van skytt för att kunna ta snabba och säkra skott.

VID DREVJAKT SKA DU TÄNKA PÅ

Bra att veta inför drevjakten är att den skiljer sig mot många andra jaktformer som t.ex. åteljakt och pyrschjakt. Som passkytt så står du i regel stilla på ditt pass under hela såten, vilket gör att det är lätt att bli kall, speciellt under vintern. Se därför till att klä dig extra varmt för denna typ av jakt. Det är även viktigt att ha någon detalj  på kroppen i en stark kontrasterande färg för att säkerställa att du syns ordentligt. Detta för att minimera riskerna för att andra passkyttar eller drevkarlar skall ta fel och tro att det är ett djur som rör sig. Tyvärr sker vådaskjutningar av detta slag ett par gånger om året, vilket är ett par för många.

Viktigast av allt är dock troligtvis att välja ett lågförstorande sikte som ger dig skottmöjlighet även på korta avstånd.

NÄR BÖRJAR DREVJAKTEN?

Drevjakt är tillåtet under olika tider på året, beroende på vilket vilt som jagas och vart i landet jakten bedrivs. För att se mer specifik information kring vilket vilt som får jags och när det får jagas, se aktuell jakttabell.

De flesta vilt som jagas i drevjakt är dock lovliga från början av oktober till början av februari. Dock får vissa viltarter så som älg, björn och varg endast jagas efter tillstånd från länsstyrelsen.

DETTA BEHÖVS NÄR DU SKA PÅ DREVJAKT

På drevjakt är det som hundförare viktigt att klä sig lätt och smidigt för att kunna ta sig runt i skogen effektivt. Det är även viktigt att ha ett par rejäla och vattentäta kängor, alternativt höga stövlar. Det är t.ex. inte ovanligt att man hamnar ute i vassen för att stöta vildsvin. Som hundförare kan det även vara bra med en något kortare bössa som är smidigare i skogen. Självklart skall alltid jaktkniv och draglina tas med så att djuren kan transporteras tillbaka till slaktboden.

Som passkytt är det snarare tvärt om, klä dig varmt då du kommer stå stilla. Många tar även med sig en ryggsäck med inbyggd sittpall om det inte finns möjlighet att sitta i t.ex. ett jakttorn. Det går även bra att använda ett sittunderlag istället. Oavsett om du är drevkarl eller passkytt så rekommenderas ett lågförstorande sikte.

(Information från www.vilt.se)