BALLISTOL Poleringsset

  • 479 kr

Med detta set kan du skapa det traditionella ytskyddet hemma, noggrant polera knivryggar eller andra metallkomponenter. Du kan även bättra på befintlig fin

I lager.
Artikelnummer: 992
Dela

Med detta set kan du skapa det traditionella ytskyddet hemma, noggrant polera knivryggar eller andra metallkomponenter. Du kan även bättra på befintlig finish, t.ex. på gevärskaft, utan problem.

Polering skapar ett skyddande lager (patina) på en järnhaltig yta för att skydda mot rost.

Innehåll:

Ballistol Universalolja, spray 50 ml

Ballistol Robla Cold Degreaser, spray 50 ml

Ballistol Klever Quick Burnishing, flaska 50 ml

2 par engångshandskar av nitril

2 gethårsborstar

2 luddfria vårddukar

Polering används för korrosionsskydd. Till skillnad från andra processer appliceras inget ytterligare skikt på metallen under poleringen, utan ett blandat oxidskikt av FeO och Fe2O3 skapas på ytan för att skydda mot korrosion. Under poleringsprocessen ändras färgen på ytan till svart eller mörkblå.

För att uppnå ett jämnt resultat måste metallen först behandlas med avfettningsmedel och eventuellt även med fin stålull (korn 00). Därefter kan du påbörja själva poleringen vid en temperatur på 20-30 °C. Olja in det polerade arbetsstycket över natten för att stabilisera poleringen.

Faroangivelse

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan spricka vid upphettning. Orsakar hudirritation. Kan orsaka dåsighet eller yrsel. Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. Kan vara frätande för metaller. Farligt vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.