Pyrschjakt

Pyrschjakt, eller smygjakt som det också kallas är för många jägare den jakt i sin renaste form. Pyschjakten går i all enkelhet ur på att genom skog och mark smyga dig på viltet utan att själv bli röjd först. Pyschjakten är en svår jaktform för den ovane jägaren, men samtidigt den ultimata jaktupplevelsen när du väl bemästrar den.

VILKET VAPEN FÅR JAG ANVÄNDA?

Vid smygjakt eller vakjakt får du använda i stort sett vilket vapen du vill så länge du har licens för vapnet. Vanligast är att kulvapen av olika kalibrar används, även om det går bra att använda hagelbössa också. Vid pyrschjakt tas skott ofta på långa eller medellånga avstånd, vilket i praktiken innebär att hagel sällan används vid denna jaktform, så länge det inte sker med slug. Används slug så får detta dock endast ske i enkelpipiga hagelbössor.

VILKA REGLER GÄLLER?

Vid smygjakt eller pyrschjakt gäller samma regler som för all annan jakt. Då Pyrschjakt inte bedrivs med varken lock eller drivande hundar så behöver inte regler för dessa hjälpmedel tas i beaktan. För jakt på kronhjort gäller dock regeln att de enda godkända jaktformerna för den sista timmen, från solens nedgång, är just smygjakt eller vakjakt.

HUR GÅR PYRSCHJAKTEN TILL?

Pyrschjakten går till så att jägaren smyger på sitt byte för att lyckas fälla djuret innan djuret upptäcker dig. Pyrschjakten är på så sätt en mycket spännande jakt, samtidigt som den lämpar sig väl för en bra och selektiv viltvård då exempelvis predatorer, avskjutningsbockar, dåliga anlag, skadat eller sjukt vilt kan skjutas av.

PYRSCHJAKTEN

För att lyckas med pyschjakten krävs att jägaren har full kolla på sig själv och sin omgivning. Det är t.ex. viktigt att inte göra för mycket ljud ifrån sig samt att i alla lägen smyga i motvind för att inte ge viltet vittring och därmed skrämma det. Lika viktigt är att inte göra hastiga rörelser samt ett gediget kamouflage som säkerställer att du inte röjer dig genom att visa exempelvis ansikte eller händer.

NÄR BÖRJAR PYRSCHJAKTEN?

Pyrschjakten är en av de jaktformer som får bedrivas under längst tid på året och även längst tid på dygnet, då denna jaktform ger minsta möjliga stresspåverkan på viltet. För kronhjort och rådjur får jakt endast bedrivas i form av smygjakt från 16 augusti–30 september och därefter i samtliga jaktformer.

(Information från vilt.se)