Fågeljakt

Fågeljakt är ett brett begrepp som inkluderar flera olika typer av jakt på fågel. Det kan vara allt ifrån fasanjakt, andjakt, ripjakt, kråkjakt, duvjakt, gåsjakt till jakt på orre och tjäder. Troligtvis finns det lika många sätt att jaga fågel som det finns fågeljägare, men här skall vi försöka gå igenom grunderna för fågeljakt.

Det finns 30 jaktbara fåglar i Sverige och de flesta jagas med fågelhund, via lock, eller som pyrschjakt.

TILLÅTNA VAPEN VID FÅGELJAKT

Alla vapen är tillåtna vid fågeljakt, även om de flesta fåglar jagas med hagel. Dock jagas toppfågel och flera andra fågelarter även med lågkalibriga kulvapen så som kl. 22lr, 222 rem, 7x57r eller liknande. Generellt rekommenderas kulvapen i klass 3 för större fåglar som tjäder och gås medans klass 4 räcker gott för fågeljakt på kårka, duva, ripa och and.

VILKA REGLER GÄLLER?

Vid fågeljakt gäller samma regler som för all annan jakt. Det är framförallt säkerhetsregler som är viktiga att ha i åtanke vid fågeljakt, då det i princip alltid innebär skott i en vinkel över 45° vid jakt med hagelbössa som innebär att extra höga krav ställs på skytten. Då det i regel inte finns något kulfång i denna vinkel, så måste man säkerställa att det inte finns någon risk att skada djur eller människor om skottet fortsätter genom fågeln, eller om du bommar. Vid jakt på toppfågel ställa ännu högre krav på säkerhet då skott ofta tas på långa håll med stor risk för bom.

Vid all form av fågeljakt, utöver jakt på sjöfågel, eller snötäckt mark, skall apporterande hund medföras för att kunna ta hand om skjutet vilt.

HUR GÅR FÅGELJAKTEN TILL?

Då det finns så otroligt många typer av fågeljakt, så är det svårt att beskriva fågeljakten som en och samma jaktform.

Vid jakt på kråka så står jägaren ofta i camouflage då fågeln har ett mycket skarpt öga. Fågeln lockas i regelel via en s.k. uv, eller via lockpipa och kraxande jägare.

Andjakt och gåsjakt sker ofta i anslutning till fågelns naturliga flygsträckor, exempelvis mellan två sjöar och fågeln lockas i regel via bulvaner, eller via imitationer av deras läten.

Jakt på sjöfågel sker i regel på små kobbar och skär, eller i mindre roddbåtar. Sjöfågeln lockas ofta av vättar, som är en typ av vatten-bulvaner som sitter i hop i långa snören för att forma fågelstråk på vattnet.

Toppfågeljakt är en jaktform som bedrivs mycket i de norra delarna av landet och innebär att man med, eller utan hund jagar ripa, orre och tjäder.

FÅGELJAKTEN

Fågeljakt ställer många krav på jägaren som inte är lika vanligt i många andra jaktformer. Den kanske främsta skillnaden är att fåglar ofta har mycket bra syn och i regel är duktiga på att urskilja rörelser och anomalier i naturen uppifrån. Många fågelarter är även bra på att varna varandra vid fara, så se till att ha rätt camouflage och se till att täcka händer och ansikte, som annars lätt röjer din närvaro.

Fågeljakt ställer också stora krav på själva skyttet oavsett om det är en orre du skall skjuta med kulvapen på 200 meter, eller om det är en snabbt flygande duva på nära håll med hagel. Se till att över ordentligt inför ditt skytte så att du känner till dina styrkor och begränsningar.

NÄR BÖRJAR JAKTEN?

Fågeljakt kan i princip bedrivas året om för den som verkligen vill. De flesta fågelarterna blir dock lovliga från augusti – oktober t.o.m. december – april. Vissa fåglar som exempelvis skatan får dock jagas nästan hela året; från juni tom. april. För fullständiga jakttider se jakttabell.

VILKA FÅGLAR JAGAR MAN?

I Sverige jagas över 30 olika fågelarter vilket utgör en stor del av de fågelarter vi har i den svenska faunan. Vanligast förekommande fågeljakten sker på bläsand, gräsand, grågås, fasan, ringduva, rapphöna, orre, tjäder, ripa och skata. Men även vigg, alfågel, nötskrika, småskrake, storskrake sjöorre, nötskrika, morkulla, kricka, knipa, havstrut, gråtrut, fiskmås, ejder, björktrast och alfågel är lovliga viltarter.

DETTA BEHÖVS NÄR DU SKA JAGA FÅGEL

Vid fågeljakt krävs ofta tillbehör så som lockpipa för relevant vilt eller bulvaner, vättar eller uvar. Viktigt är även att kamouflera dig ordentligt, gärna under ett kamouflagenät för att varken röja rörelser eller på annat sätt.

Är det bra väder kan även ett par reflexglasögon med fördel användas för att slippa bli bländad. De brukar ofta även förstärka kontrasterna vilket gör det enklare att fokusera och träffa rätt på fågeln.

(Information från vilt.se)